OFERTA

POWRÓT

Nasza Firma zapewnia pełne wsparcie przy rozpoczęciu inwestycji w zakresie instalacji sanitarnych wykonywanych prac:

 1. Koncepcja projektowa,
 2. Projekt wykonawczy,
 3. Analiza kosztowa,
 4. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,
 5. Wykonanie instalacji klimatyzacji,
 6. Wykonanie rekuperacji,
 7. Wykonanie ogrzewania nadmuchowego,
 8. Wykonanie instalacji wod-kan,
 9. Wykonanie instalacji sterowania systemami ogrzewania/wentylacji/klimatyzacji,
 10. Serwis 24/h,
 11. Produkcja kanałów i akcesorii wentylacyjnych,
 12. Bezpośredni nadzór nad procesem pracy,
 13. Wsparcie ze strony wykwalifikowanego pracownika służby BHP,
 14. Dostawa czynników chłodniczych,
 15. Rozruch instalacji,
 16. Regulację systemów,
 17. Protokoły pomiarowe z działania instalacji,
 18. Gwarancję na wykonane prace.

 

Klimatyzacja

Pełna klimatyzacja oznacza automatyczną regulacją parametrów powietrza w pomieszczeniach w celu zapewnienia komfortu cieplnego ludziom. Dąży również do uzyskania prawidłowego przebiegu procesów przemysłowych i badań naukowych. „Pełna” klimatyzacja dotyczy parametrów takich jak: czystość, ruch powietrza, wilgotność względna powietrza, które powinny mieścić się w przedziałach założonych w projekcie. O klimatyzacji mówimy, wtedy, kiedy zamierzonym działaniem jest ochładzanie lub ogrzewanie, a także nawilżanie i osuszanie powietrza. Najbardziej charakterystyczną cechą instalacji klimatyzacyjnych jest zdolność usuwania nadmiaru ciepła i wilgoci (W.P. Jones, 2001).

 

Wentylacja

Wentylacja naturalna jest to wymiana powietrza przez otwory w budynku. Otworami w tym przypadku są nieszczelności (szczeliny) w powłoce budynku lub otwarte okna i również specjalne otwory wentylacyjne. Napędem dla wentylacji naturalnej są powodowane wiatrem różnice ciśnień i różnice temperatur wewnątrz i na zewnątrz budynku. Wentylacja mechaniczna polega na wymuszonym przepływie powietrza uzyskanym dzięki zastosowaniu urządzeń mechanicznych.

Wentylacja mechaniczna polega na wymuszonym przepływie powietrza w skutek zainstalowanych urządzeń wentylacyjnych. Można ją podzielić na wentylację mechaniczną:

 • nawiewną – powietrze dostarczane jest do pomieszczenia za pomocą wentylatora, a usuwane naturalnie,
 • wywiewną – powietrza dostaje się do pomieszczenia drogą naturalną , a usuwane jest przy pomocy wentylatora,
 • nawiewno – wywiewną – powietrze dostarczane i usuwane do pomieszczenia przy pomocy wentylatora (A.Pełech, 2011).