28. Lokal CCC w Budynku Usługowo – Handlowym w Trzebini

POWRÓT
27 lutego 2018

Prace polegające na dostawie i montażu systemu instalacji wentylacji oraz klimatyzacji.  Prace zakończone i odebrane pozytywnie.